Företag som donerat 5000 kronor eller mer till Änglahjälpen 2018:

 

Vill ditt företag donera till Änglahjälpen? Kontakta:
Rikard Peterson: 
rikardpeterson@gmail.com
031-878482